Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych


Badania termowizyjne stały się w ostatnich latach na tyle popularne, że współcześnie korzystają z nich liczne firmy oraz zakłady przemysłowe. Za ich pomocą możliwe jest szybkie oraz bezdotykowe zdiagnozowanie usterki badanego sprzętu, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie poważnej awarii, która mogłaby stanowi niebezpieczeństwo dla pracowników. Szczególnie często powinniśmy badać rozdzielnie elektryczne, albowiem ewentualne nieprawidłowości w ich działaniu mogą zakończyć się tragicznie. Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych wykonuje się podczas ich normalnej pracy i przy standardowym obciążeniu. Dzięki temu możliwe jest rzetelne zdiagnozowanie problemu i szybkie wybranie metody, która pozwoli naprawić rozdzielnię. Dużym atutem badania rozdzielni elektrycznych za pomocą światła podczerwonego jest fakt, że przeprowadza się je w błyskawicznym tempie, ponieważ nie ma konieczności wykonywania skomplikowanych wyłączeń i rozdzielnie są poddawane badaniu w normalnych okolicznościach swojej pracy.

Rozdzielnie elektryczne mogą być poddawane badaniom nie tylko po to, by zlokalizować usterkę, ale również w celu wykazania ogólnego dobrego stanu instalacji elektrycznej bądź znalezienia skorodowanych złącz, które należałoby wymienić. Badania termowizyjne rozdzielni są wykonane za pomocą specjalnej kamery, która posiada bardzo wysoką rozdzielczość. Dzięki temu możliwe jest w pełni skuteczne wykonanie pomiaru i ocenienie, czy rozdzielnia elektryczna funkcjonuje prawidłowo, czy jednak konieczne jest przeprowadzenie jej naprawy. Częstotliwość przeprowadzania tego rodzaju badań zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od sposobu, w jaki użytkujemy instalację, ale również od rodzaju naszej instalacji bądź warunków zewnętrznych, niezależnych od nas, które mogą mieć wpływa na rozdzielnię. Niemniej jednak ogólnie przyjęte normy zalecają, aby badania termowizyjne wykonywać relatywnie regularnie, najlepiej przynajmniej raz na rok. Odpowiednia prewencja ma bowiem uchronić rozdzielnię przed poważniejszymi awariami.

Zapraszamy: https://termostop.pl/